kandoralogo


Oppholdstillatelse

Ved et lengre opphold i Tyrkia, eller dersom en vil søke om telefonforbindelse eller registrering av båt, vil en trenge oppholdstillatelse.

Vi bistår gjerne med råd og hjelp.

Kontakt oss: kandoraservice@superonline.com
aufenthalt