kandoralogo


Alminnelige Betingelser

Priser
I prisene for våre tjenester er "moms" inkludert. De er gyldige i ett år og lan betales i tyrkiske lira. Dersom det er store alminnelige prissvingninger, forbeholder vi oss likevel retten til å tilpasse prisnivået
Det øvrige innholdet på disse sidene kan også, om nødvendig, bli endret uten forvarsel.

Opphør
En kontrakt kan sies opp skriftlig av en av partene senest en måned før den utløper. Dersom en kunde av en eller annen grunn ønsker å avslutte samarbeidet med oss før det, medfører det et prispåslag på 50 % månedlig for de tjenester som fram til da har vært avtalt.
aufenthalt
Betaling
Regninger skal betales straks etter at de er mottatt, eller i samsvar med terminfrister.

Hvis betaling ikke skjer til fastsatt tid, medfører det et tilleggsgebyr, og en ny frist fastsettes. Dersom betaling ikke skjer innen den nye fristen, medfører det et nytt tilleggsgebyr, og en siste frist fastsettes. Hvis denne fristen heller ikke overholdes, blir alt vårt samarbeid kansellert med øyeblikkelig virkning, og vi overlater saken til vår advokat.

Forskuddsbetaling
En utsendt regning vil inneholde forskuddsbetaling for de kommende månedene og skal betales straks. Størrelsen på forskuddsbetalingen vil avhenge av de tjenester som er avtalt.

Huseiere med vaktmesteravtale:        min. 2.500 NOK
Huseiere med betalingstjeneste (regninger):        min. 1000 NOK
Uten noen avtale om tjenester:        min. 800 NOK

Forskudd kan betales ved månedlige innbetalinger på minst 800 NOK per måned.
 
Gjelder fra januar 2021.