kandoralogo


Båt

For noen år siden ble det tillat for utlendinger med oppholdstillatelse og båtførersertifikat å kjøpe båt i Tyrkia og få den registrert i eget navn.

Båten kan ankres opp i enhver havn og trekkes på land der det måtte passe.
aufenthalt