kandoralogo


Båt

For noen år siden ble det tillat for utlendinger med oppholdstillatelse og båtførersertifikat å kjøpe båt i Tyrkia og få den registrert i eget navn.

Vi hjelper til ved besøk hos notarius publicus, havnefogd og forsikringsagentur, slik at båten blir korrekt of offisielt registrert.

Båten vil seile under tyrkisk flagg og kan dermed ankres opp i enhver havn og trekkes på land der det måtte passe.
aufenthalt