kandoralogo


Enkeltstående tjenester

(Gjelder kun hus uten avtalt vaktmestertjeneste)

Huseiere som ikke abonnerer på regulære tjenester hos oss, må betale et tillegg på 10% for regning på arbeid utført av fagpersonell, minimum 85,- TL.

aufenthalt