kandoralogo


Kjøp av kjøretøy

Utlendinger med oppholdstillatelse har lov til å kjøpe, ny eller brukt, et kjøretøy (Bil, scooter, lett motorsykkel etc.) i Tyrkia og forsikre og registrere det på eget navn.

Vi kan kan være behjelpelig med de offentlige, formelle sidene ved kjøpet og registreringen.

Vi hjelper også til med tegning av trafikk-, ansvars- og kjøretøyforsikringer, slik at du kan være trygt kasko-dekket.
aufenthalt