kandoralogo


Kjøp av kjøretøy

Utlendinger har lov til å kjøpe, et kjøretøy (Bil, scooter, lett motorsykkel etc.) i Tyrkia og forsikre og registrere det på eget navn.

Vi kan være behjelpelig ved anskaffelse av et nytt eller brukt kjøretøy. Vi kan også med de offentlige, formelle sidene ved kjøpet og registreringen

Vi hjelper også til med tegning av forsikringer, slik at du kan være trygt kasko-dekket.
aufenthalt