kandoralogo


Offentlige formaliteter

På dine vegne kan vi ta oss av alle nødvendige formaliteter og papirarbeid ved for eksempel:
 • Søknad om oppholdstillatelse
 • Overtakelse av hus
 • Tilknytning til vannforsyning, strømnett, telefon- og internettoppkobling
 • Ivareta huseierens interesser hos notarius publicus
 • Representasjon og informasjon ved rettssaker
 • Oppføring i eiendomsregister
 • Søke om personnummer
 • Oppmåling av tomt ved matrikkelkontoret
 • Militærtillatelse,
 • Registrering av kjøretøy
 • Miljø- og sikkerhetskontroll av kjøretøy
 • Registrering av tyrkisk båt til en utenlandsk eier
aufenthalt