kandoralogo


Stell av hagen

Alt etter årstiden kan følgende hagearbeid bli utført:
  • Vanning, plenklipping, luking og fjerning av hageavfall, lufting av plen, beskjæring av planter. Ved behov gjødsling og sprøyting mot insekter (materiellkostnader vil bli regningsført).
  • Luking og stell av stier, kontroll av vannforråd og pumpeanlegg (kostnader i forbindelse med dette vil bli regningsført).


aufenthalt
Pris etter avtale

Kontakt oss: kandoraservice@superonline.com


Vi kan til enhver tid foreta stell av hagen én enkelt gang om våren eller like før deres ankomst

Pris etter arbeidets omfang.