kandoralogo


Bassengservice

Vi passer bassenget deres regelmessig for å holde vannkvaliteten på optimale verdier. Bassengservicen omfatter:
  • Kontroll av pumpen, som styres av en timer - korrekt dosering av kjemikalier - regelmessig måling av vannkvalitet
  • Rengjøring av bunnen - fjerning av naturlig avfall (f.eks. blader, insekter etc.) - påfylling av rent vann.
  • Innkjøp av kjemikalier og annet materiell - tilkalle kvalifisert hjelp ved feil eller uregelmessigheter ved driften og føre tilsyn med utbedringer.


aufenthalt
Pris per mÃ¥ned:   1.650 TL.


Rengjøring av bassenget før sesongens begynnelse eller ombyggings- / utvidelsesarbeid beregnes ekstra og vil bli regningsført.