kandoralogo


Vaktmesterhjelp

Vi kontrollerer huset innvendig og utvendig hver uke. Småreparasjoner som f.eks. å feste løse skruer, smøre låser og hengsler etc. er inkludert i månedsprisen. Dersom det er nødvendig med større reparasjoner eller ved oppussing, utarbeider vi et kostnadsoverslag. Dersom eieren ønsker det, blir arbeidet så utført og overvåket. Dersom vi finner større skader, eller ved forandringer, blir eieren straks kontaktet, og vi kommer gjerne med forslag til hvordan skaden bør repareres.
aufenthalt
I månedsprisen for denne tjenesten inngår også terminmessig betaling av telefon, internet, strøm, vann, renovasjon, eiendomsskatt og kjøretøyavgifter, så vel som mindre oversettelser for å løse eventuelle problemer på stedet.


Per hus / måned:        400 NOK