kandoralogo


Tolketjeneste

Vi kan oversette både skriftlig og muntlig for dere:
  • fra tyrkisk til engelsk / tysk
  • fra tysk / engelsk til tyrkisk

Vi kan også påta oss simultanoversettelse mellom disse språkene. Dette må i såfall avtales på forhånd.

Kontakt oss: kandoraservice@superonline.com
aufenthalt