kandoralogo


Forsikringer

Offentlig jordskjelvforsikring:

Dette er en obligatorisk forsikring og en forutsetning for å kunne tegne privat bygnings- og innboforsikring.

Eksempel:
Hus på 100 m² boligflate   
årlig premie
250 TL
aufenthalt
Bygnings- og innboforsikring:

Vi kan tilby huseiere en komplett forsikringspakke for å beskytte eiendom og inventar.

Eksempel: Hus med 100m² boligflate   

Bygningens verdi: 600.000 TL
Inventar: 60.000 TL
       årlig premie 3000 TL

For hjelp og råd i forbindelse med tegning av forsikringer tar vi følgende gebyr:

Bygnings- og innboforsikring
Huseiere med vaktmesteravtale Intet gebyr
Huseiere med betalingstjeneste (regninger) Intet gebyr
Uten noen avtale om tjenester 120 TL
Per ny forsikring (samme dato) - 10%

Offentlig jordskjelvforsikring
Huseiere med vaktmesteravtale Intet gebyr
Huseiere med betalingstjeneste (regninger) 90 TL
Uten noen avtale om tjenester 120 TL
Per ny forsikring (samme dato) - 10%


Kjøretøyforsikringer:

Vi kan også, om ønskelig, formidle ansvars- og fullkaskoforsikring for motorsykler, biler og båter.