kandoralogo


Betaling av regninger, skatt mm.

(Gjelder kun hus uten avtalt vaktmestertjeneste)

Vi betaler deres regninger for telefon, eiendomsskatt, søppeltømming, forbruk av vann og strøm og avgifter på kjøretøy til rett tid.

aufenthalt
Telefon el. internet el. vann:  per år 600 NOK
For årlig betalingsservice (f.eks. telefon) tar vi et gebyr på 600 NOK.
Gebyret for hver ny betalingsservice reduseres med 10%.)
Eiendomsskatt:  per år 100 NOK
Eiendomsskatt / vann- og stømforbruk:  per år 1450 NOK
Bilavgift eller båtavgift:  per gang   100 NOK